Cennik

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie i określane w umowie z Klientem. Uzależniamy nasze wynagrodzenie od stopnia skomplikowania zleconej nam sprawy a także czasu realizacji. W przypadku spraw sądowych, możliwe jest ustalenie umówionej części wynagrodzenia w formie premii za wygraną.

Stała obsługa prawna jest najchętniej wybieraną formą przez naszych Klientów. Wynagrodzenie to przybiera najczęściej dwie formy:

  • wynagrodzenia ryczałtowego – Klient płaci miesięcznie określoną kwotę, w ramach której ma zapewnioną obsługę prawną w umówionym zakresie,
  • wynagrodzenia godzinowego – Klient płaci stawkę godzinową na poziomie ustalonym z Kancelarią. W zakresie opinii, ekspertyz, projektów aktów, kontraktów handlowych itp. obowiązują ceny umowne ustalone w toku negocjacji z Klientem.

Kontakt

Z uwagi na dynamiczny i niestacjonarny charakter pracy, w celu umówienia spotkania prosimy o wcześniejszy kontakt.

Piotr Skubiszewski, radca prawny - 663 421 088

Sekretariat Kancelarii: 577 080 907
E-mail: kancelariapatroni@wp.pl

Biuro Kancelarii w Lubartowie:
ul. Lubelska 43 lok. 4, 21-100 Lubartów
Nr konta bankowego: 26 1020 3206 0000 8002 0139 6316