Kancelaria Radców Prawnych Patroni Piotr Skubiszewski i Wspólnicy

Sprawy niemożliwie załatwiamy od ręki, na cuda trzeba trochę poczekać

Kancelaria Radców Prawnych Patroni Piotr Skubiszewski & WspólnicyPiotr Skubiszewski & Wspólnicy

Staramy się, aby nasza wiedza i umiejętności przyniosły Państwu jak najwięcej korzyści, dlatego też w naszym Zespole stawiamy na elastyczność oraz dopasowujemy się do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.

Wiedza zdobyta przez wiele lat oraz doświadczenie w obsłudze podmiotów o zróżnicowanych potrzebach i oczekiwaniach, pozwoliły wypracować metody, gwarantujące najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny świadczonych przez nas usług. Doskonałe przygotowanie pracowników Kancelarii pozwala z sukcesami zajmować się obsługą zarówno podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych.

Model współpracy uzgadniamy indywidualnie z Klientem, tak aby spełniał on oczekiwania i był w pełni skuteczny. W ramach świadczonych usług przewidujemy możliwość wspierania naszych Klientów w ich siedzibach lub miejscu zamieszkania. Dzięki temu w szybki sposób możemy reagować w nagłych wypadkach, zapewniając stałą opiekę prawną. Świadczymy pomoc prawną m. in. z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, gospodarczego i karnego

Jesteśmy jedyną Kancelarią w Polsce zajmującą się w sposób profesjonalny sprawami z zakresu rejestracji stanu cywilnego tak w obrocie krajowym jak i międzynarodowym. Pracownicy naszej Kancelarii posiadają duże doświadczenie w tym zakresie oraz są autorami wielu publikacji i poradników w tym zakresie.

Specjalizacja

Prawo cywilne
w tym m.in.: odszkodowania, spadki, umowy, rejestracja stanu cywilnego i prawo osobowe
Prawo gospodarcze
w tym m.in.: postępowania windykacyjne o zapłatę, zakładanie i prowadzenie spółek
Prawo karne i wykroczeniowe
Prawo obrotu nieruchomościami
w tym m.in.: scalanie i podział nieruchomości, postępowania ws. nieuregulowanych praw własności
Prawo pracy
Prawo rodzinne
w tym m.in. rozwody, alimenty, podział majątku
Prawo kanoniczne
w tym m.in. stwierdzenie nieważności małżeństwa

Zespół

Piotr Skubiszewski, radca prawny
Piotr Skubiszewski

radca prawny

czytaj więcej

Piotr Skubiszewski
Piotr Skubiszewski
radca prawny

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.Członek Zespołu radców prawnych Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (obsługa prawna: Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydziału Środowiska i Rolnictwa oraz Wydziału Finansów i Certyfikacji LUW w Lublinie).

Specjalizuje się w szczególności w prawie:administracyjnym materialnym i procesowym, samorządu terytorialnego, gospodarczym, o obrocie nieruchomościami, spółdzielczym, oraz o stowarzyszeniach i fundacyjnym.

Współpracował z: Kancelarią Radcy Prawnego Piotra Kalbarczyka Iustusz siedzibą w Lublinie, Kancelarią Radcy Prawnego Tadeusza Flisaz siedzibą w Lublinie, kancelariami adwokackimi, Lubelskim Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych Fundacji Instytutu na Rzecz Państwa Prawa w Lublinie.

Autor i współautor publikacji książkowych, artykułów naukowych i opracowań prawniczych. Sekretarz punktowanego przez MNiSW ogólnopolskiego czasopisma prawniczego „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”. Wiceprezes Zarządu Fundacji Instytutu Naukowego im. Prof. Józefa Litwina.Referent i wykładowca na wielu konferencjach naukowych i szkoleniach dla pracowników samorządowych w tym m.in. wykładowca dwóch edycji studiów podyplomowych w zakresie administracji - rejestracja stanu cywilnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Był wiceprezesem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Lublin. Wlatach 2014-2017 pełnił mandat radnego Miasta Lubartów.

Laureat nagrody „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018”, „Człowieka Roku Ziemi Lubartowskiej 2016”. Uhonorowany „Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego” nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz „Medalem Instytutu Naukowego im. Prof. Józefa Litwina”.

zwiń

Piotr Kasprzyk
Piotr Kasprzyk

doktor nauk prawnych

czytaj więcej

Piotr Kasprzyk
Piotr Kasprzyk
doktor nauk prawnych - specjalność prawo cywilne materialne i procesowe, prawo rodzinne i małżeńskie, mgr lic. prawa kanonicznego.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku prawo i prawo kanoniczne. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny na wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wydziale Zamiejscowym w Lublinie Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie. Redaktor naczelny ogólnopolskiego czasopisma prawniczego „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”. Kierownik VI edycji studiów podyplomowych z zakresu administracji – rejestracja stanu cywilnego na KUL. Bierze udział w grupie eksperckiej w ramach Zespołu do opracowania kierunków zmian i środków ochrony podstawowych zasad polskiego prawa osobowego i rodzinnego w sytuacjach krajowych z elementem zagranicznym MS.

Specjalizuje się w szczególności w zakresie prawa rodzinnego, prawa cywilnego rzeczowego i procesowego, prawa o aktach stanu cywilnego, kanonicznego prawa małżeńskiego.

Członek współpracownik Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Stowarzyszenia Polskich Prawników Katolickich; Stowarzyszenia Kanonistów Polskich; członek założyciel Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; członek Komisji Prawnej Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP i Rady Programowej EVS.

Autor ponad 100 publikacji książkowych, artykułów naukowych, a także opracowań prawnych, opinii i ekspertyz.Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich.Referent i wykładowca na wielu zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych i licznych szkoleniach dla pracowników samorządowych.

Nagrodzony czterokrotnie Nagrodą Rektora KUL za działalność naukową i organizacyjną oraz nagrodą Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiegow Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej, brązowym medalem za długoletnią służbę przyznany przez Prezydenta RP oraz „Medalem Wojewody Lubelskiego” za wybitną działalność naukową i prawniczą z zakresu rejestracji stanu cywilnego i prawa osobowego.

zwiń

Piotr Brzozowski
Piotr Brzozowski

radca prawny

czytaj więcej

Piotr Brzozowski
Piotr Brzozowski
radca prawny

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prawnik i politolog Wspólnik zarządzający w kancelarii Civitas et Ius.

Specjalizuje się w procesie sądowoadministracyjnym oraz postępowaniu administracyjnym. Obrońca w procesie karnym oraz w postępowaniach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich, radców prawnych oraz adwokatów; funkcjonariuszy Policji i innych służb. Zajmuje się także obroną w ramach ENA – Europejskiego Nakazu Aresztowania. Praktyk i teoretyk z piętnastoletnim stażem. Stały współpracownik LEX-a,WoltersKluwer Polska.

Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu procesowego prawa administracyjnego i sądowoadministracyjnego, które znalazły uznanie w ponad 200 orzeczeniach sądów administracyjnych (w tym sześciu uchwałach Naczelnego Sądu Administracyjnego; wyrokach Sądu Najwyższego oraz w uchwale Sądu Najwyższego wpisanej do złotej księgi zasad prawnych). Cytowany w kilkunastu dużych komentarzach, artykułach i glosach.

Laureat pierwszej nagrody w konkursie kancelarii „Wardyński i Wspólnicy”.Laureat pierwszej nagrody Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę do Orzeczenia SN, TK oraz NSA.Uhonorowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Janusza Kochanowskiego, medalem okolicznościowym IustitiasVestrasIudicabo za działalność na rzecz dostępu do informacji publicznej.Międzynarodowy Mistrz Polski Prawników w triathlonie – sprint (Bydgoszcz 2016).

zwiń

Opinie

Zdecydowanie polecam Kancelarię Patronów do bieżącej obsługi firm. Są skuteczni w kwestiach windykacji długów oraz zawierania umów na rzecz podmiotów gospodarczych. Konkretni i skuteczni we współpracy z przedsiębiorcą. - Grzegorz z Lubartowa
Pomoc prawna, jaką uzyskałam od radcy prawnego Piotra Skubiszewskiego pozwoliła mi uniknąć kłopotów finansowych i znacznie zredukować istniejące zadłużenie. Serdecznie dziękuję Kancelarii Patroni za profesjonalne podejście i szybkie zakończenie mojej sprawy. - Anna z Lubartowa
Zwracałam się do wielu kancelarii adwokackich w sprawie transkrypcji aktu urodzenia mojego dziecka i nie umieli mi pomóc. Dopiero skuteczną pomoc otrzymałam w Kancelarii Pana Piotra. - Klaudia z Warszawy

Współpraca

Kontakt

Z uwagi na dynamiczny i niestacjonarny charakter pracy, w celu umówienia spotkania prosimy o wcześniejszy kontakt.

r. pr. Piotr Skubiszewski - 663 421 088
dr n. prawn. Piotr Kasprzyk - 501 426 908

E-mail: kancelariapatroni@wp.pl

Biuro Kancelarii w Lubartowie:
ul. Lubelska 43 lok. 4, 21-100 Lubartów
Nr konta bankowego: 26 1020 3206 0000 8002 0139 6316